הקרן לגיוס הון במימון המונים מודיעה כי גייסה כמיליארד דולר מאז הקמתה. הקרנות החדשות יוקדשו להשקעות ברפואה ובהשפעה סביבתית חיובית

Read more here.