בכנס, שמתקיים בבנייני האומה בירושלים, משתתפים כ-17 אלף אורחים רשומים, כולל 200 משלחות שמייצגות אלפי משקיעים מארה”ב, מזרח אסיה, אוסטרליה, אירופה, ודרום אמריקה.

Read more here.