הכנס, שנערך השנה בירושלים, היה בצל הקורונה והייתה בו נוכחות דלילה יחסית לשנה שעברה, וחומרי חיטוי על כל דלפק. זה עוד היה לפני שהבורסות החלו לצלול, ובשיחות המסדרון עדיין תהו משתתפים כיצד זה שהעולם ניצב בפני סכנת משבר כה חריף, אך באופן תמוה הבורסות ממשיכות לשבור שיאים

Read more here.