החברה הכריזה על השקת קרן חדשנות להתמודדות עם מגפות, שפתוחה להשקעות של משקיעים כשירים פרטיים ומשקיעים מוסדיים. הקרן תשקיע בחברות העוסקות באמצעים למניעה ובלימה של מחלות – כמו חיסונים ובדיקות – וכן בחברות שמפתחות מוצרים דיגיטליים שיצמצמו את השיבושים שנגרמים ממגפות, כמו מעבר לעבודה מרחוק

Read more here.