את הגיוס הנוכחי מובילים פועלים אקוויטי וגיל אגמון, יחד עם משקיעים קיימים כמו קרן Latitude ■ החברה הוקמה ב-2017 והכפילה את בסיס הלקוחות שלה בשני הרבעונים האחרונים

Read more here.